Om ÅI

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag som valt att aktivt skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. Läs mer om:

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

Upprop

Återvinningsindustrierna har tagit initiativ till ett upprop för ett resurseffektivare samhälle. Uppropet har redan signerats av IKEA, NCC, H&M, Houdini, Vasakronan och Coca-Cola med flera. Fler aktörer som vill ställa om till cirkulära materialflöden och påverka regelverken är välkomna att ansluta sig till uppropet och Återvinningsindustriernas Forum för cirkulär ekonomi.
 

Sverige förlorar mer än 40 miljarder kronor årligen på grund av att produkter och material inte ges nytt liv med bibehållen kvalité efter första användningscykeln. Detta är en stor utmaning för både näringslivet och politiken. De produkter som sätts på marknaden måste vara designade för återvinning och tillverkade av återvunna råvaror och det är en utveckling som undertecknarna av uppropet vill vara med och driva. 

 

Läs uppropet
Läs om forum för cirkulär ekonomi

 
 • Välbesökt utbildning om när avfall upphör vara avfall

  Den 19 september presenterade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen sin vägledning om när avfall upphör att vara avfall för Återvinningsindustriernas medlemmar.

  Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redogjorde för relevant lagstiftning och presenterade en framtagen vägledning för tillsynen. Konkreta exempel diskuterades och återvinningsföretagen fick möjlighet att lyfta tillsynsfrågor med utgångspunkt i sina egna verksamheter. Flera återvinningsföretag efterfrågade en ökad samsyn mellan tillsynsmyndigheterna.
  Läs mer
 • Sverige behöver en strategi för cirkulär ekonomi

  2017-07-04

  Sverige behöver en strategi för en cirkulär ekonomi – Varför går det så långsamt? Det var rubriken på Återvinningsindustriernas fullsatta seminarium under årets almedalsvecka.

  Läs mer
 • ÅI:s åtagande för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

  2017-03-23

  Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett frivilligt åtagande att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ett viktigt syfte är att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden.

  Läs mer