Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.
 

Läs mer om vår Uppförandekod och Värdegrund

 

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

Utbildning kring Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Alla medlemsföretag är varmt välkommen till ÅI:s utbildning kring Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning den 7 december.

 

Under utbildningen går vi igenom vad riktlinjerna innebär och vad ni som hanterar bygg- och rivningsavfall behöver känna till. Fokus kommer att vara riktlinjernas innehåll samt tolkning och tillämpning.


För mer information och anmälan klicka HÄR

 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt nordisk rapport om avfallsmarknaden

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  I rapporten konstateras det att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan både leda till att stänga ute privata aktörer, liksom att öppna upp för en effektiv konkurrens som leder till nya innovativa lösningar och sannolikt lägre kostnader för avfallshanteringen. Författarna konstaterar att för att komma runt de konkurrensproblem som finns kan det vara nödvändigt att omvärdera hur äganderätten för avfall ska se ut.
   
  I rapporten identifieras tre orsaker som skapar ojämn konkurrenssituation på avfallsmarknaden:
  1. Kommunerna har olika, och ibland motstående, roller i avfallshanteringen.
  2. Kommunerna har monopol på hushållsavfallet.
  3. I vissa avseenden har kommunerna orättvisa fördelar gentemot de privata företagen.
   
  För att möta upp mot de högre satta återvinningsmålen, och för att möta utmaningarna som omställningen till en cirkulär ekonomi medför, bör marknadsbaserade lösningar användas i en större omfattning.
   
  Läs mer
 • Ny rapport om återvinningens klimatnytta

  2015-11-20

  Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning. Det gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet.

  Läs mer
 • Fler jobb och lägre utsläpp i en mer cirkulär ekonomi

  2015-10-19

  Romklubbens rapport, The Circular Economy and Benefits for Society, presenterades nyligen vid ett seminarium med fokus på jobb och utsläppsminskningar i Bryssel.

  Läs mer