Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.
 

Läs mer om vår Uppförandekod och Värdegrund

 

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, vann Årets Specialpris på Återvinningsgalan 2016 Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, vann Årets Specialpris på Återvinningsgalan 2016

Anders Wijkman och Scandinavian Enviro Systems vann pris på årets Återvinningsgala

Återvinningsgalan 2016 har genomfördes i Göteborg den 1 december.

Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, vann Årets Specialpris. Scandinavian Enviro Systems vann priset Årets Avfallsbehandlare.

Läs mer

 • Utbildning kring Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

  Alla medlemsföretag är varmt välkommen till ÅI:s utbildning kring Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning den 7 december.

  Under utbildningen går vi igenom vad riktlinjerna innebär och vad ni som hanterar bygg- och rivningsavfall behöver känna till. Fokus kommer att vara riktlinjernas innehåll samt tolkning och tillämpning.
   
  Klicka HÄR för mer information
  Läs mer
 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt nordisk rapport om avfallsmarknaden

  2016-02-24

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  Läs mer
 • Ny rapport om återvinningens klimatnytta

  2015-11-20

  Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning. Det gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet.

  Läs mer