Företagsforum för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna har tagit initiativ till Forum för cirkulär ekonomi - en diskussionsplattform och mötesplats för företag som vill ställa om till cirkulära materialflöden och driva politiska frågor för att underlätta för Sverige att ställa om till en cirkulär ekonomi.

shutterstock forum

Ingen aktör enskilt kan ensam ändra systemet. Forumet kommer att lyfta frågor om hur vi rent konkret kan bli mer resurseffektiva, minska ekonomiska värdeförluster i materialanvändningen och lyfta fram de flaskhalsar som hindrar samhällsutvecklingen att gå från en linjär modell till en cirkulär. Forumet är en unik plattform som för samman återvinningsbranschen med användarna av återvunnet material. 

Utöver Återvinningsindustriernas medlemmar kommer några av de aktörer som signerat Uppropet för cirkulär ekonomi att delta i utformandet av Forum för cirkulär ekonomi. Det är företag från olika branscher, bland annat: IKEA, NCC, H&M, Houdini, Axfood, Vasakronan och Coca-Cola.

Återvinningsindustrierna uppmuntrar fler aktörer att ansluta sig till forumet. Under våren 2018 kommer Forum för cirkulär ekonomi att utvecklas vad gäller struktur och konkreta aktiviteter.

För mer information kontakta Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna, lina.bergstrom@recycling.se