Välbesökt utbildning om när avfall upphör vara avfall

19 september 2017

Den 19 september presenterade Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen sin vägledning om när avfall upphör att vara avfall för Återvinningsindustriernas medlemmar.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redogjorde för relevant lagstiftning och presenterade en framtagen vägledning för tillsynen. Konkreta exempel diskuterades och återvinningsföretagen fick möjlighet att lyfta tillsynsfrågor med utgångspunkt i sina egna verksamheter. Flera återvinningsföretag efterfrågade en ökad samsyn mellan tillsynsmyndigheterna.