Transport av avfall från hantering av patienter med Covid-19

26 mars 2020

MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbetat ett beslut som gör det möjligt att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc ) från hantering av patienter med Covid-19 i containrar. MSB betonar att det är företagen som använder säckarna som måste säkerställa att plastsäckarna klarar de krav som nämns i beslutet.

Det som kan nämnas speciellt är att avtalet innebär att ej typgodkända plastsäckar kommer att få användas. Däremot kommer säckarna att följa ADR angående krav på riv –och slagfasthet. MSB och Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att detta avsteg är motiverat med hänseende till den låga risk som avfallet har. Avfallet får inte innehålla vassa föremål och kommer att placeras i plastsäckar som sedan placeras i containrar. Transporten kommer endast att ske från vårdinrättningar till förbränningsställen. Beslutet togs fram eftersom det med all sannolikhet kommer att ske transport av avfall i större mängder. Det viktiga är att säckarna har god hållfastighet. Det finns sådana säckar i dag att få tag på i Sverige och dessa finns i lager.

Nedan ser ni exempelvis vilka företag som säljer dessa säckar och har dem i lager. Ni kan kontakta dem för att få mer information. (Om det finns fler företag så kontakta gärna kansliet så vi kan komplettera listan.)

Trioplast, www.trioplast.se
- 125 L säck:
Artikel 3361  K3 Byggsäck. Blå färg på säcken. Dimensioner: 750x1150x0,050
Artikel 9100  K3 Transparent säck. Dimensioner: 750x1150x0,050
Återförsäljarer: Procurator, Pacson, Cofa, Dahls/Optimera

NPA Plast AB sales@npaplast.se
KX350 Sopsäck 350L KX Blå/Svart LD-coex 1050x1450mm
KX410 Sopsäck 410L KX Blå/Svart LD-coex 1100x1450mm
KX125 Sopsäck/Grovsäck 125L KX Blå/svart LD-coex 750x1150mm  55my
KX160 Sopsäck/Grovsäck 160L KX Blå/svart LD-coex 800x1250mm 55my
KX240 Sopsäck/Grovsäck 240L KX Blå/Svart LD-coex 870x1400mm 65 my

Jonsac, www.jonsac.se
Kontakta företaget för mer information. De kan ev. börja producera säckar enligt kraven på riv och slaghållfasthet.

 

Ni kan läsa mer på MSB:s hemsida;
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/