ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående coronapandemin. Det huvudsakliga skälet…

Continue Reading ÅI vill att regeringen begär uppskov hos EU-kommissionen om införandet av digitalt spårbarhetssystem