Avslag för fastighetsnära insamling

De två återvinningsaktörerna Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och TM Responsibility, TMR, nekas tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall efter år 2021.Naturvårdsverket avslår de två företagens ansökningar och hänvisar till…

Continue Reading Avslag för fastighetsnära insamling