Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Det möjliggör samordningsvinster med kommande EU-krav på insamling av annat biologiskt avfall. Regeringen…

Continue Reading Regeringen skjuter fram tidpunkten för matavfallsinsamling och ser över reglerna för förpackningsinsamling