ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester

Återvinningsindustrierna har tagit fram ett diskussionsunderlag för att, i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, skapa rätt förutsättningar för en miljömässigt god hantering av kabelrester i Sverige, som är…

Continue Reading ÅI vill se en tydlig cirkulär klassificering och hantering av kabelrester