Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den nationella strategin för cirkulär ekonomi och Polluter Pays Principle som…

Continue Reading Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi