Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning, så kallad bokstavsutredning, för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet…

Continue Reading Regler om producentansvar för förpackningar ses över