Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt Näringsliv hemställer att Regeringen omgående tar initiativ för att ändra…

Continue Reading Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall