Avslag för fastighetsnära insamling

De två återvinningsaktörerna Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och TM Responsibility, TMR, nekas tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall efter år 2021.

Naturvårdsverket avslår de två företagens ansökningar och hänvisar till att insamlingssystemen inte år 2021 når upp till de krav som finns på att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige.

– Det är viktigt att Naturvårdsverket tydliggör vilka villkor som ska uppfyllas i ett TIS, tillståndspliktigt insamlingssystem.  Vi är speciellt intresserade av kraven på hur ett TIS ska vara uppbyggt, eftersom vissa av våra medlemmar kommer att vara intresserade att bli insamlingsentreprenörer i systemet. En annan fråga som måste tydliggöras är vilka tjänster som ska ingå för att fastighetsägarna ska få tjänsten kostnadsfritt, eftersom våra medlemmar erbjuder många kringtjänster, ex. statistik, handikappvänligt, utbildningar mm , säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna i en kommentar till beslutet.

Fastighetsnära insamling är den insamling som sker i anslutning till bostäder. Den sköts i dag av antingen genom ett insamlingssystem eller av kommunen. Från den 1 januari 2021 ska förpackningsavfall samlas in genom ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin