Batteriskandalen: Samtliga åtalade döms till fängelse

Nu har domen kommit mot de fyra män som åtalats för att hanterat och grävt ned stora mängder batteriavfall i Örebro, Eskilstuna och Kumla.

Örebro tingsrätt dömer alla fyra till fängelsestraff. Samtliga är i 50-årsåldern och en av dem döms till fyra år, en till tre år och de övriga två till ett års fängelse vardera för grovt miljöbrott.

– Vi välkomnar ett kännbart straff. Det är mycket viktigt för oss att de företag som inte följer avfallslagstiftningen får tydliga och kraftfulla påföljder. Återvinningsindustriernas medlemmar måste skriva under både en uppförandekod och värdegrund för att antas som medlemmar. Detta är i sin tur är en garanti för deras kunder om att de följer avfallslagstiftningen, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Enligt tingsrätten har alla fyras delaktighet varit nödvändig för att miljöbrott ska ha kunnat ske och att alla varit medvetna om att de hanterat farligt avfall utan att inneha tillstånd till detta.

— Alla som köper avfalls- och återvinningstjänster måste vara noggranna och kontrollera att de inte anlitar oseriösa aktörer. Först då kan vi få bort den här typen av aktörer från marknaden, fortsätter Viveke Ihd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin