ÅI har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Återvinningsindustrierna är mycket positiva till initiativet och syftet med regelverket. Att ta itu med produkters miljöpåverkan under hela livscykeln kommer att leda till mer hållbara, cirkulära och resurseffektiva produkter i…

Continue Reading ÅI har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Svensk ekonomi: Endast 3,4 % cirkulär

För första gången har en kartläggning gjorts av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, allt från livsmedel och…

Continue Reading Svensk ekonomi: Endast 3,4 % cirkulär

Stora kostnader och tveksamma klimatvinster om förpackningsinsamlingen kommunaliseras

Återvinningsindustrierna avstyrker promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter av flera anledningar. Bland annat mot bakgrund av att en konsultutredning har visat att det nya systemet…

Continue Reading Stora kostnader och tveksamma klimatvinster om förpackningsinsamlingen kommunaliseras

Återvinningsgalan 2021

På årets Återvinningsgala fick vi chansen att fira många fantastiska pristagare inom återvinningsbranschen. Ett extra stort grattis vill vi skicka till vår medlem Van Werven som vann priset årets avfallsbehandlare. Vi…

Continue Reading Återvinningsgalan 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

Återvinningsindustrierna är positiva till förslaget om att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.  För att Sverige ska kunna bli…

Continue Reading Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan

ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

Sverige kommer att ha stora möjligheter att påverka översynen av REACH eftersom den sannolikt kommer att genomföras till viss del under det svenska ordförandeskapet i EU som inleds den 1…

Continue Reading ÅI vill se en kemikalielagstiftning som tydligare vägleder kring användningen av återvunnet material i produkter

ÅI presenterar förslag om kvotplikt

Införande av kvotplikt, dvs krav på andel återvunnet material i nya produkter är ett marknadsdrivande styrmedel som kan få stor effekt i form av mer cirkulära flöden av material som…

Continue Reading ÅI presenterar förslag om kvotplikt