Frivalsutredningen har presenterats

Ethel Forsberg har nu överlämnat den så kallade frivalsutredningen till regeringen. Utredningen förtydligar att kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Utredningen föreslår till…

Continue Reading Frivalsutredningen har presenterats

Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt Näringsliv hemställer att Regeringen omgående tar initiativ för att ändra…

Continue Reading Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Producentansvar för textil, SOU 2020:72

ÅI är positiva till regeringens ambition att skapa mer cirkulära textilflöden genom att införa ett producentansvar. Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen…

Continue Reading Producentansvar för textil, SOU 2020:72

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning, så kallad bokstavsutredning, för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet…

Continue Reading Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi

Återvinningsindustrierna är mycket kritiska till regeringens förslag att avskaffa producentansvaret för returpappret och därmed kommunalisera insamlingen. Förslaget motsäger både den nationella strategin för cirkulär ekonomi och Polluter Pays Principle som…

Continue Reading Avskaffandet av producentansvar för returpapper strider mot regeringens cirkulära strategi