Utredningen “Hållbar slamhantering” är överlämnad till regeringen

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande "Hållbar slamhantering", SOU 2020:03, till regeringen.- Återvinningsbranschen välkomnar utredningens förslag 2. Återvinning av växtnäring är…

Continue Reading Utredningen “Hållbar slamhantering” är överlämnad till regeringen