Debattartikel i DN: Sverige förlorar 42 miljarder årligen

January 18, 2018

Återvinningsindustrierna uppmuntrade regeringen att genomföra flera förslag för att driva utvecklingen framåt i cirkulär riktning.

Stål i byggnader som rivs och plast från förpackningar som kastas kan återvinnas med god kvalitet. Men endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, vilket innebär att 42 miljarder går förlorade varje år, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström i Återvinningsindustrierna.

Bland annat förelår Wijkman och Bergström att regeringen bör ge SCB och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram mått för värde och cirkularitet och att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kriterier för att stärka marknaden för återvunna material. Regeringen uppmanas också att införa en förordning om att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna.

Läs debattartikeln