Debattartikel i Aktuell Hållbarhet: Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi

June 11, 2018

Återvinningsindustrierna uppmärksammar tillsammans med en rad andra aktörer vikten av att regeringen sätter mål för cirkulär ekonomi.

Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till internationella klimatmål samt målen i Agenda 2030. I ett uttalande nyligen meddelar Per Bolund att regeringen inte har för avsikt att sätta mål för cirkulär ekonomi. En ny kartläggning  visar att flertalet av de tillfrågade företagen ser stor potential i att arbeta med mer cirkulära affärsmodeller men incitamenten för att göra omställningen saknas. Vi menar att regeringen snarast behöver sätta tydliga cirkulära mål för landet. Först då finns spelregler som alla måste följa och omställningen kan ta fart på allvar.

Läs hela debattartikeln