Debattartikel i DI: Cirkulär ekonomi är vägen till fossilfritt

March 2, 2020

Att producera och sedan slänga efter användning orsakar hälften av samhällets klimatutsläpp. För att minska det behöver en mängd branscher öka återvinningen och betrakta sitt avfall som en resurs, menar Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

I dag produceras varor och kasseras i allt snabbare takt. Varje år förstörs stål, aluminium, cement, papper och plast till ett värde av 21 miljarder kronor helt i onödan redan efter en användning. Upp till 50 procent av samhällets klimatutsläpp är en direkt följd av den sortens linjärt hanterande materialflöden. Återvinningsindustrierna presenterar i dag sin färdplan för en fossilfri konkurrenskraft som visar hur branschen både kan minska utsläppen och gynna ekonomin.

Läs debattartikeln