Debattartikel i DN: Ny myndighet behövs för att klara en cirkulär ekonomi

July 18, 2020

Återvinningsindustriernas vd Viveke Ihd, skriver tillsammans med företagsledare och experter inom hållbarhet: Utan omprövning av gamla sanningar riskerar den ekonomiska åter­hämtningen att stjälpa mer än hjälpa. Omstarten efter coronakrisen är en möjlighet att skapa ett mer hållbart samhälle. Regeringen bör inrätta en ny myndighet med ansvar för resurseffektivitet och cirkularitet.

Vi välkomnar och uppmuntrar rege­ringens arbete med en nationell strategi för cirkulär ekonomi och anser att inrättandet av ett tvärpolitiskt klimatkollegium är ett steg i rätt riktning. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Historiska erfarenheter visar att lagstiftning och styrmedel är det mest effektiva sättet att främja teknisk innovation och klimatsmarta beteendeförändringar. För att Sverige ska kunna komma ikapp omvärlden uppmanar vi regeringen att inrätta en ny expertmyndighet för cirkularitet och resurseffektivitet.

Läs debattartikeln