Debattartikel SN: Ställ krav på återvunnet material

July 15, 2019

Under 2018 samlade hushållen i Södermanland in 46 kg plast, glas, kartong och metaller per invånare, och det allra mesta av detta återvanns för att bli nytt material. Hushållens engagemang för återvinning är nödvändigt och ger konkret klimatnytta. Men potentialen i hela samhället är mångdubbelt större, skriver Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna i en debattartikel i SN.

Utdrag ur texten:

Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Men det krävs genomgripande förändringar av nuvarande konsumtionsmönster, regelverk och marknadsfunktioner för att det ska bli verklighet. Det behövs styrmedel som gör att produkter kan användas längre eller delas av fler och som gör att alla material kan återvinnas när de tjänat ut.

Innovationskraften finns bland svenska företag. Men för att våga investera i ny teknik eller nya affärsmodeller måste det finnas en tydlig efterfrågan på återvunnet material. Länsstyrelser, kommuner och företag kan spela en viktig roll genom att efterfråga återvunnet material i upphandlingar. Konsumenter kan trycka på genom att ställa frågor om produkter kan återanvändas eller återvinnas.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln