Europeiska branschorganisationer

Återvinningsindustrierna är med i flera europeiska branschorganisationer i Bryssel.

arrow-down-animated-1.gif

FEAD

European Federation of Waste Management and Environmental. Läs mer om organisationen här.

Viktiga policydokument

EuRIC

European Recycling Industries’ Confederation AISBL

EuRIC concrete proposals for a market driven circular economy, läs PDF-fil här.

EuRIC är en paraplyorganisation för följande organisationer som peressenterar olika materialslag

  • EFR, European Ferrous Recovery and Recycling Federation, läs mer här
  • Eurometrec, Eurppean Metal Trade & recycling federation, läs mer här
  • ERPA, European Recovered Paper Association, läs mer här.