Ny vägledning för insamling av förpackningar och returpapper

Naturvårdsverket har tagit fram en förenklad version av vägledningen om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper...

Naturvårdsverket har tagit fram en förenklad version av vägledningen om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Naturvårdsverket vill stärka stödet till kommuner och insamlingsföretag i det pågående arbetet med att få till en modell för bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Därför ger nu myndigheten ut en förenklad version av den vägledning som publicerades i somras. Vägledningen beskriver vem som ansvarar för olika delar i genomförandet, vad kommuner och företag bör tänka på inför samråd samt hur samråden ska gå till.

Läs den webbaserade förenklade vägledningen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin