Ny rapport efterfrågar investeringar i cirkulära innovationer

Ny rapport från EEA som betonar att cirkulär ekonomi i Europa kräver mer investeringar om innovationer ska kunna skalas upp. I rapporten lyfter EEA också problemet med att det ofta saknas data för produktions- och konsumtionsfasen ur livscykelperspektiv.

Europa befinner sig i ett tidigt skede av cirkulär ekonomi och det behövs mer investeringar för att skala upp innovationer och följa utvecklingen. Det skriver den europeiska miljömyndigheten EEA i en ny rapport.

Bland annat menar EEA att europeiska företag i större utsträckning tar till sig cirkulära affärsmodeller. Men ett stort hinder mot sådana affärsmodeller är fortfarande kulturen inom näringslivet, marknadsförutsättningar och komplexa system. En positiv utveckling är dock trenden att gå från produktbaserade till tjänstebaserade affärsmodeller. De vanligaste åtgärderna inom näringslivet för att nå en cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera processer och att minska avfallsmängderna.

EEA belyser problemet med bristande uppföljning av hur en cirkulär ekonomi utvecklas. Exempelvis saknas ofta data för produktions- och konsumtionsfasen i ett livscykelperspektiv. Dessutom behöver regelverk och styrning av cirkulär ekonomi enligt EEA bättre integreras med utvecklingen av en bioekonomi.

Läs rapporten