Minskad återvinning när regeringen avskaffar producentansvar för tidningar

April 30, 2020

Återvinningsindustrierna är kritiska till regeringens beslut att avskaffa producentansvaret för tidningar och därmed lägga över ansvaret för tidningsinsamlingen på kommunerna.

I dag är det tidningsproducenterna själva som ansvarar för och finansierar insamlingen genom Pressretur som är en del av samarbetsorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

– Beslutet att skrota producentansvaret för tidningar kommer att minska återvinningen kraftigt i Sverige och mycket av tidningarna som återvinns i dag kommer istället att förbrännas. Beslutet innebär både att vi får ökade koldioxidutsläpp och att utvecklingen mot en cirkulär ekonomi inte är ledstjärnan för regeringen. Att skrota ett fungerande återvinningssystem, kanske ett av världens bästa, som andra länder dessutom besöker Sverige för att lära sig av, är ytterst oansvarigt, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Anledningen till regeringens beslut är att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation. Samtidigt införde regeringen själva en förordning om utökad fastighetsnära insamling för tidningar 2018. Den förordningen innebär kraftigt ökade kostnader för tidningsutgivarna när den träder i kraft vid årsskiftet.

– Det måste finnas andra sätt att stötta tidningsverksamhet än att avskaffa producentansvaret, som är centralt för att nå en omfattande tidningsåtervinning. Förläng tills vidare den tidigare förordningen och avvakta med införandet av den nya förordningen om fastighetsnära insamling så att återvinngen kan löpa på som vanligt. Pressretur har precis ingått nya avtal med återvinningsföretagen som ska gälla i fyra år framåt, säger Viveke Ihd.

Kontakt
Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna: 070-238 78 28, viveke.ihd@recycling.se

Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig Återvinningsindustrierna: 070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se

Om Återvinningsindustrierna
Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 20 miljarder kronor, har mer än 6 000 anställda och hanterar över 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial varje år. www.recycling.se.