Återvinningsindustrierna rekryterar Maria Wallin från Miljödepartementet

October 24, 2022

Maria Wallin tillträder nu tjänsten som chef för cirkularitet och återvinning hos Återvinningsindustrierna. Maria kommer närmast från Miljödepartementet och har en lång erfarenhet av nationellt och internationellt politiskt miljöarbete.

– Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta arbeta med omställningen till en cirkulär ekonomi. Ökad återvinning och användning av återvunnet material är en förutsättning för att vi ska klara klimat- och miljöutmaningarna vi har framför oss, säger Maria Wallin.

Maria Wallin har över tio års erfarenhet av arbete med återvinningsrelaterade frågor från sina tjänster på Miljödepartementet, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Den senaste tiden har hon arbetat på regeringens mandat med att förhandla EU:s batteriförordning. 

– Maria är väl insatt i pågående EU-processer och vi är mycket glada över att ha rekryterat henne till Återvinningsindustrierna. Hennes kompetens kommer att vara oerhört värdefull för Återvinningsindustriernas medlemmar, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Ladda ner bild

Kontakt
Maria Wallin, chef cirkularitet och återvinning
072-208 04 15
maria.wallin@recycling.se

Ellen Einebrant, kommunikationschef Återvinningsindustrierna
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se


Om Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 30 miljarder kronor och har mer än 10 000 anställda.
www.recycling.se