Krav på användning av återvunnen plast behövs

February 22, 2022


Regeringen har presenterat en nationell handlingsplan för plast som innehåller 55 åtgärder. Återvinningsindustrierna är mycket positiva till att regeringen vill bidra till mer cirkulära plastflöden och en ökad användning av återvunnet material. Samtidigt behövs tuffare krav på användning av återvunnen plast än vad regeringen föreslår, samt en tydligare process för hur plastavfall ska kunna bli en produkt på ett rättssäkert sätt.

Återvinningsindustrierna välkomnar ett ökat fokus på användning av återvunnen plast som en viktig del i att minska utsläppen. Det är något som Återvinningsindustrierna länge har efterfrågat och bilden är att regeringen hade kunnat sätta ännu mer ambitiösa mål för återvinningen och användningen av återvunnet material.

– Återvinningsindustrierna vill se ökade krav på användning av återvunnen plast. Exempelvis hade regeringen i enlighet med förslag från Naturvårdsverket kunnat införa stegrande kvotplikter med krav på andel återvunnen råvara i produkter. Sverige behöver införa kvotplikter för fler plaster och produktgrupper. Det är hög tid att vi börja fokusera på att cirkulera plast som inte är förpackningar, säger Ellen Einebrant, plastansvarig Återvinningsindustrierna.

-Samtidigt är det också viktigt att vi får en tydligare process för hur avfall skall sluta vara just avfall och på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt kunna bli en produkt igen. Om inblandningen av återvunnen plast skall kunna öka i produkter behöver det finnas en tydligare väg för hur detta skall gå till, rent praktiskt. Den här frågan lyfts tyvärr inte i handlingsplanen, men det är något som regeringen och myndigheterna behöver ta itu med framöver. Vi bidrar gärna till konstruktiva lösningar på det här området, fortsätter Ellen Einebrant.

För mer information kontakta:

Ellen Einebrant, plastansvarig Återvinningsindustrierna

Tfn 070 – 460 60 35

Om Återvinningsindustrierna
Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 20 miljarder kronor, har mer än 6 000 anställda och hanterar över 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial varje år. 
www.recycling.se.