Nio av tio vill köpa produkter gjorda av återvunnet material

December 20, 2019

Nästan nio av tio svenskar, 86 procent, föredrar att köpa produkter tillverkade av återvunnet material. Det visar en färsk Sifoundersökning som Återvinningsindustrierna beställt.

– I dag tömmer vi sakta men säkert jorden på resurser. Det är dags att ställa om till ett cirkulärt samhälle där vi återanvänder produkter och material om och om igen, säger Ellen Einebrant, kommunikationschef för Återvinningsindustrierna.

86 procent av svenska folket föredrar att köpa produkter som är tillverkade från återvunnet material, av exempelvis glas, plast, metall eller papper. Det visar en Sifo-undersökning som Återvinningsindustrierna låtit göra. Bara 10 procent tycker inte att det är viktigt.

– Svenska folket vill minska slöseriet med resurserna, men hela samhället måste hjälpas åt. När staten, kommunerna eller företagen gör upphandlingar bör de ställa krav på återvunnet material, säger Ellen Einebrant.

Bara en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, enligt en studie från Återvinningsindustrierna. Detta trots att det mesta av materialet skulle kunna återvinnas. Det innebär att 42 miljarder kronor går förlorade varje år.

– Det är uppenbart att det ligger i samhällets intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt. Men det behövs kraftfullare styrmedel som gör att produkter kan användas längre och att materialet kan återvinnas när de tjänat ut, säger Ellen Einebrant.

Om Sifo-undersökningen
Sifo frågade 1 000 svenskar mellan den 20 och 27 september 2019. Frågan som ställdes var:
I vilken grad skulle du föredra att köpa produkter som är tillverkade av återvunnet material (exempelvis glas, plast, metall, papper)?

Resultat:
• I mycket hög grad: 41 procent
• I ganska hög grad: 45 procent
• I ganska liten grad: 8 procent
• I mycket liten grad: 2 procent
• Tveksam, vet ej: 4 procent

Fakta
Se hela Sifoundersökningen här. Studien ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” finns här.

Kontakt
Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig: 070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se