Ledande företag lanserar forum för cirkulära materialflöden

May 21, 2018

Idag lanserar Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna företagsforumet Circular Sweden. Syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden.

Circular Sweden är ett företagsforum som ska bidra till att skapa mer cirkulära materialflöden i Sverige och internationellt. Utgångspunkten är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att bibehålla välfärden i framtiden.

-Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället – från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Målet för Circular Sweden är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt år 2030, säger Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden.

Circular Sweden ska driva utveckling och politik framåt inom 4 områden:

  • Design för cirkulär ekonomi
  • Hållbar konsumtion
  • Ökad tillgång och användning av återvunnet material
  • Cirkulära värdekedjor

Circular Sweden kommer att bjuda in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Forumet ska också skapa synergier, sprida goda exempel och hitta företagsgemensamma cirkulära vägar framåt.

-Medlemmarna i Circular Sweden har åtagit sig att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. Medlemmarna kommer tillsammans växla upp både sitt eget och Sveriges cirkulära arbete, fortsätter Anders Wijkman.

Webblänk: Om Circular Sweden
 

För ytterligare information kontakta:
Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig
Telefon: 0704 60 60 35
E-post: ellen.einebrant@recycling.se