Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mera material

January 18, 2018

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det är budskapet i en ny forskningsrapport som visar att stora ekonomiska värden går förlorade på grund av att vi inte tar till vara våra utslitna material och produkter resurseffektivt.

– En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040. Exempelvis behöver vi bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor industriell möjlighet och utmaning för både näringslivet och politiken, säger Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna.

Värdeförlusterna uppstår främst för att material ofta går förlorat och för att kvalitén på materialet försämras. Exempelvis plast förlorar hela 92 procent av sitt ekonomiska värde efter en användningscykel. Det beror på att det mesta av den insamlade plasten förbränns och att olika plaster blandas, smutsas ner och sammanfogas.

Endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att mycket av materialet skulle kunna återvinnas igen till hög kvalitet. Hela 42 miljarder kronor går förlorade varje år, bara för dessa fem material.

-Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller alumi­nium i fordon som skrotas. Bara för dessa fem material förlorar vi motsva­rande 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll, säger Per Klevnäs, projektledare för forskningsprojektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.

Med syftet att skapa cirkulära materialflöden och bevara mer ekonomiskt värde lanserar Återvinningsindustrierna idag ett upprop på Återvinningsindustriernas webbplats där företag som IKEA, NCC, Houdini, Axfood, H&M och Vasakronan förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material och att öka andelen produkter som är designade för återvinning. Återvinningsindustrierna välkomnar fler aktörer att ansluta sig till uppropet och kommer inom kort att starta upp ett företagsforum för cirkulär ekonomi.


Länk till rapport: Ett värdebeständigt svenskt materialsystem
Länk till upprop: Upprop för cirkulär ekonomi
Länk till forum : Forum för cirkulär ekonomi
 

För ytterligare information kontakta:
Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig
Telefon: 0704 60 60 35
E-post: ellen.einebrant@recycling.se
 

Projektet har utförts av Material Economics och Återvinningsindustrierna inom Innovationspro­grammet RE:Source, i samarbete med Electrolux, McDonalds, NCC, Ragn-Sells, SSAB, Stena Re­cycling, och Suez. Forskningsvägledning har getts av Professor Göran Finnveden, Professor Mats Eklund, Professor Staffan Laestadius, Professor Anne-Marie Tillman och Professor Karin Markides.