Två av tre svenskar vill se krav på enklare återvinning

January 2, 2020

Två av tre svenskar vill att staten ställer krav på företag att deras produkter ska vara enkla att återvinna. Det visar en färsk Sifoundersökning som Återvinningsindustrierna beställt.

– Det är dags att ställa om till ett cirkulärt samhälle där vi återanvänder produkter och material om och om igen. Men då måste både prylar och förpackningar vara designade för att enkelt kunna återvinnas, säger Ellen Einebrant, kommunikationschef för Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna har låtit Sifo fråga 1 000 svenskar om deras inställning till olika förslag kring återvinning. Två av tre, 67 procent, vill att staten ställer krav på företag att de produkter företagen säljer ska vara enkla att återvinna. Nästan lika många, 61 procent, vill att stat, regioner och kommuner i sina inköp ska ställa krav på att produkter och material ska vara återvunna.

– Vi måste hjälpas åt att minska slöseriet med resurser. Företagen måste göra smartare produkter och offentliga aktörer kan ge draghjälp genom att ställa krav på återvunnet material i sina upphandlingar, säger Ellen Einebrant.

Bara en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, enligt en studie från Återvinningsindustrierna. Detta trots att det mesta av materialet skulle kunna återvinnas. Det innebär att 42 miljarder kronor går förlorade varje år.

– Det är inte bara nödvändigt för miljöns skull, det är också givet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att vi tjänar på att utnyttja befintliga resurser mer effektivt, säger Ellen Einebrant.

Om Sifo-undersökningen
Sifo frågade 1 000 svenskar mellan den 20 och 27 september 2019. Frågan som ställdes var:
Vilka av följande förslag instämmer du i? De svarande kunde ange flera svarsalternativ.

Resultat
• Staten bör kräva av företag att produkter som sätts på marknaden ska vara enkla att återvinna: 67 procent.
• Offentliga aktörer som stat, regioner och kommuner bör i sina inköp ställa ökade krav på att produkter och material ska vara återvunna: 61 procent.
• Staten bör införa en märkning som visar hur stor andel av en produkt som är tillverkad av återvunnet material: 44 procent.
• Staten bör införa ambitiösa mål för offentlig upphandling av återvunnet material: 36 procent.
• Inget av ovanstående: 4 procent.
• Tveksam, vet ej: 6 procent.


Fakta
Se hela Sifoundersökningen här. Studien ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” finns här.

Kontakt
Ellen Einebrant, kommunikationsansvarig Återvinningsindustrierna: 070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se