Avfallskoder för litiumjonbatterier

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Avfallskoder för litiumjonbatterier samt klassning av alkaliska batterier som farligt avfall, dnr M2021/01082.

ÅI tillstyrker:
Att det införs nationella avfallskoder för litiumjonbatterier och andra batterier som innehåller farliga ämnen som innebär att avfallet uppvisar farliga egenskaper.

ÅI anser:
En tydlig vägledning från Naturvårdsverket för vilka avfallskoder som skall anges vid gränsöverskridande transporter behövs.

I övrigt hänvisar vi till Stena Recyclings yttrande som går in mer detaljerat i sin analys av förslaget.