Ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar, NV-01468-22.En välfungerande insamling och återvinning av förpackningar innebär ett…

Continue ReadingErsättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har svarat på remissen av Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Generellt är vi positiva till slutsatserna i Naturvårdsverkets analys…

Continue ReadingHantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål