Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

I ett pressmeddelande från miljödepartementet går det att läsa följande:
– Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Återvinningsindustrierna välkomnar strategin och det ska bli intressant att både följa och vara delaktig i, hur Sveriges ambition ska förverkligas säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna i en kommentar till beslutet.

Ni kan läsa strategin här: här:https://www.regeringen.se/49f9ce/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/cirkular-ekonomi—strategi-for-omstallningen-av-sverige

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin