Utredning vill se krav på återvunnen plast i nyproduktion

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Utredningen har remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. Nya producentansvar föreslås för vissa tobaksvaror, våtservetter och ballonger – produkter som orsakar mycket nedskräpning och därmed kostnader för att städa upp dess skräp. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner exempelvis en fimp eller ett godispapper.

Läs mer i promemorian 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin