Hemställan om att Regeringen omgående ändrar reglerna för hantering av kommunalt avfall

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har Återvinningsindustrierna arbetat fram en hemställan som har skickats till Per Bolund och Ibrahim Baylan. Svenskt Näringsliv hemställer att Regeringen omgående tar initiativ för att ändra reglerna för hantering av kommunalt avfall.

Svenskt Näringsliv hemställer därför att Regeringen omgående klargör att avsikten inte är att utöka det kommunala avfallsmonopolet och tar initiativ till:

att snarast möjligt återställa reglerna så att det kommunala ansvaret begränsas till det rättsläge som förelåg före den 1 augusti 2020, d.v.s. att kommunerna ansvar begränsas till hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Ladda ner hemställan här:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin