Medlemmar

Vi hälsar gärna nya företag välkomna som medlemmar eller som nätverksföretag. Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för branschens kunder.

arrow-down-animated-1.gif

Medlemmar

Återvinningsindustriernas medlemsföretag erbjuder insamlings- och återvinningstjänster till företag, fastighetsägare, producenter och kommuner. Alla typer av material hanteras. Med helhetslösningar och partnerskap tar företagen fram kundanpassade lösningar för en smart resursanvändning. Läs mer om medlemskap hos oss längre ner på denna sida.

Medlemsföretag

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för framtidens främsta råvaruföretag. Nedan listas våra medlemsföretag.

Nätverksföretag

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra senaste uppdateringar.

Bli medlem

Företag verksamma inom återvinningsbranschen är välkomna som medlemmar i Återvinningsindustrierna. Ett medlemskap är en kvalitetsgaranti för branschens kunder och bidrar till att vi blir en starkare röst i politiken.

Som medlem får du:
Möjlighet att påverka politiken
Återvinningsindustrierna för löpande dialog med politiker och myndigheter i EU och Sverige genom direkta möten och påverkansaktiviteter. Vår främsta uppgift är att främja branschens gemensamma intressen och påverka politiken i rätt riktning. Läs våra remissvar >här<.

Information om politiska processer
Vi håller löpande medlemmar uppdaterade kring kommande lagförslag och politiska processer. Vd gör sammanfattande månadsvisa utskick till alla medlemmar och vi skickar även ut särskilda utskick vid större händelser. 

Delta på nätverksträffar
Vi arrangerar seminarier, workshops, föreläsningar och andra nätverksträffar där du får chansen att träffa likasinnade i återvinningsbranschen och dela erfarenheter, lösningar och ambitioner.

Kompetensutveckling
Vi anordnar relevanta utbildningar och delar erfarenheter mellan medlemmar för att lyfta hela branschens kompetens. Vi ser det också som vårt gemensamma ansvar att utveckla allmänhetens kännedom om återvinningsrelaterade ämnen.  

En kanal för dina viktigaste frågor
Återvinningsindustrierna är en plattform där du kan lyfta fram just de frågorna som är viktiga för er och hitta andra aktörer som vill driva frågan tillsammans med er.

Ingå i expertgrupp
Återvinningsindustrierna koordinerar 14 expertgrupper på olika ämnesområden som består av representanter för medlemmarna. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera aktuella branschfrågor, kommande lagstiftning och påverkansstrategier. Kansliet gör också utskick till grupperna kring aktuella frågor inom respektive område.


Har du fler frågor om medlemskap? Välkommen att kontakta oss!

Ellen Einebrant, vd
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se

Även medlemskap i Svenskt Näringsliv

Återvinningsindustrierna ingår som en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Ett medlemskap i Återvinningsindustrierna innebär att man också blir medlem i Svenskt Näringsliv. För mer information om avgifterna till Återvinningsindustrierna respektive Svenskt Näringsliv kontakta kansliet.

Svenskt Näringsliv

Hör av dig!

undraw_directions