Branschfrågor

Synen på avfall har förändrats. Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Tiden är förbi då avfallshantering enbart var en renhållningsfråga.

arrow-down-animated-1.gif

Återvinning är en tillväxtmarknad

Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle och potentialen att ersätta jungfruliga råvaror med återvunna råvaror är betydande.

Effektiv resursanvändning och återvinning är områden där Sverige kan bli föregångsland och där tillväxtmöjligheter för svenska företag kan skapas Det är därför hög tid att avfalls- och återvinningsmarknaden får ett mer marknadsanpassat regelverk och att den öppnas upp för ökad konkurrens.

Med rätt marknadsförutsättningar stimuleras innovation och teknikutveckling, och kundanpassade cirkulära lösningar kan utvecklas. Men det måste också vara lönsamt att göra rätt, t ex behövs incitament i hela insamlings- och återvinningskedjan för att återvinna så mycket som möjligt till nya råvaror.

En effektiv resursanvändning och ökad återvinning är en nödvändighet för att klara försörjningen av den växande befolkningen och samtidigt minska klimatpåverkan.

Återvinningsindustrierna vill att branschen ska få ökade möjligheter att bli en stark tillväxtmarknad i linje med den nationella innovationsstrategin och satsningen på miljöteknikexport. Vi är övertygade om att tydligare marknadsregler kan ge branschen möjlighet att bidra till nya jobb, nya företag och ett konkurrenskraftigt Sverige.