Sortering och återvinning av plastfraktioner inom byggsektorn

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för sortering av plastfraktioner inom byggsektorn. Återvinningsindustrierna har åtagit sig att förvalta och uppdatera en övergripande enkel sammanställning över insamlings- och återvinningsföretag i Sverige för de utvalda fraktionerna. Detta är ett sätt att hänvisa byggbranschen och andra aktörer direkt till rätt insamlare och återvinnare av olika plastfraktioner.

arrow-down-animated-1.gif

Det är viktigt att påpeka att mycket plaståtervinning fortfarande sker i andra länder och flera insamlingsföretag i Sverige kan säkerställa en anpassad insamling, sortering och vidare transport till lämplig materialåtervinnare, även om de inte själva återvinner alla plastfraktioner. Det är därför nödvändigt att föra dialog direkt med företagen kring fraktionerna och vilka återvinningstekniker som erbjuds hos respektive företag och den materialåtervinnare som tar emot materialet i slutledet.

Det är också viktigt att veta att företagen nedan kan samla in eller återvinna angivna produkter under vissa förutsättningar. Förutsättningar kan exempelvis vara beroende av sortering, renhet på material, mängder, materialsammansättning och producent. Det är sällan möjligt att återvinna materialet om plasterna nedan sorteras som en enda fraktion. Ex ska krymp- och sträckfilm (LDPE film) inte blandas med produkter som innehåller olika varianter av plasttyper (såsom ex PP/OPP, PVC, LDPE) utan dessa måste hållas i separata fraktioner om materialåtervinning ska kunna säkerställas.

Listan är inte heltäckande och kommer att uppdateras regelbundet. Återvinningsindustrierna tar inte ansvar för företagens verksamheter. Återvinningsindustrierna säkerställer endast att organisationens medlemmar innehar korrekta tillstånd och certifieringar. Dessa företag har också skrivit under Återvinningsindustriernas uppförandekod och värdegrund vilket utgör en kvalitetsgaranti. Medlemmar i Återvinningsindustrierna är markerade med * nedan.

ProduktPlasttypInsamlare/Återvinnare
PlastmattaPVCTarkett
PreZero*
Ragn-Sells*
Stena Recycling*
Veolia Recycling Solutions*
Sortera*
Golvbranschen  
PlastgolvPP, HDPEPreZero*
Ragn-Sells*
Stena Recycling*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions*
Sortera*
Impossible Plastics*
Golvbranschen
PlaströrPE, PP, PVCVan Werven*
Stena Recycling*
PreZero*
Ragn-Sells*
Sortera*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions*
Impossible Plastics*
Sysav
TakdukPVCRoofcollect
Ragn-Sells*
Veolia Recycling Solutions*
PreZero*
Sortera*

Krymp- och sträckfilm

(färgad och transparent
sorteras var för sig)

PP/OPP, PVC, LDPE, PEStena Recycling*
PreZero*
Impossible Plastics*
Ragn-Sells*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions*
Sortera*
Renova
FörpackningarHDPE, PP, LDPEVan Werven*
Stena Recycling*
Swerec*
Sortera*
Impossible Plastics*
Svensk Plaståtervinning
Ragn-Sells*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions*
PreZero*
Kabelplast & kabeltrummorPEX, PPStena Recycling*
Ragn-Sells*
PreZero*
Sortera*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions* Impossible Plastics*
Axjo
Selcable
ElplastPEX, PVCStena Recycling*
PreZero*
Sortera*
Impossible Plastics*
Axjo
Ragn-Sells*
Fortum Waste Solutions*
Veolia Recycling Solutions*
IsoleringEPSBEWiSynbra*
WMS Nordic*
Svensk Freonåtervinning*
PreZero*
Ragn-Sells*
Stena Recycling*
Veolia Recycling Solutions*
Sortera*
TakpappPVC, PP, CPE, TPO, FPOTarpaper Recycling*
PreZero*
Stena Recycling*
Ragn-Sells*
Veolia Recycling Solutions*
Sortera*

Kontakt
För frågor om listan eller förslag på uppdateringar, kontakta:

Ellen Einebrant
Plastansvarig Återvinningsindustrierna
E-post: ellen.einebrant@recycling.se
Telefon: 070-460 60 35 separat