BEAst

Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) - En branschgemensam artikelstruktur för avfall

arrow-down-animated-1.gif

Återvinningsindustrierna (ÅI) har kommit överens om en artikelstruktur som ska kunna användas som standard för inköp och statistik av avfallshantering vid byggnation och rivning.

Artikelstrukturen hittar du genom att klicka här: BEAst artikelnummer juni 2019

ÅI ansvarar för att tillhandahålla artikelstrukturen via hemsidan för de aktörer som vill använda den. Benämning av avfallet ska alltid anges tillsammans med artikelnummer. Respektive medlem inom ÅI kopplar i sina system BEAst-artiklar mot egna artiklar, i den mån de vill kunna erbjuda sina tjänster genom BEAst standardiserade affärskommunikation (e-handel). Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. ÅI:s uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur, så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

De avfallskoder (tidigare benämnt EWC) som anges för respektive artikel skall enbart ses som förslag. Avfallskoderna skall sättas av avfallsproducenten, och kan ej bestämmas per artikelnummer av ÅI. ÅI tar ej ansvar för eventuella fel i klassificering eller statistik till följd av att de avfallskoder som anges som förslag har använts utan hänsyn till Avfallsförordningens vägledning.

Artikelnumren kommer också bli sammankopplade med färgkoderna för skyltning som överensstämmer med de reviderade ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” som förvaltas av Sveriges Byggindustrier.

Artikelstrukturen finns tillgänglig i pdf-format högst upp till höger på denna sida, men kan lämnas digitalt vid förfrågan. Förvaltning av listan kommer ske via ÅI:s expertgrupp ”Bygg- och rivningsavfall, och ändringar kommuniceras via ÅI:s hemsida.

Vid frågor; kontakta Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna, viveke.ihd@recycling.se, 0702387828.