Information från MSB om transport av avfall från hantering av patienter med Covid-19

MSB har reviderat beslut och tydliggjort vilken typ av containrar som får användas för transport av avfall från hantering av patienter med Covid-19 och att beslutet gäller för transport till avfallsförbränningsanläggningar.

MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbetat ett beslut som gör det möjligt att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc ) från hantering av patienter med Covid-19 och som klassificeras som smittförande i containrar. MSB betonar att det är företagen som använder säckarna som måste säkerställa att plastsäckarna klarar de krav som nämns i beslutet. (Listan på leverantörer, nedan, revideras nästan dagligen.)

Det som kan nämnas speciellt är att beslutet innebär att ej typgodkända plastsäckar kommer att få användas. Däremot kommer säckarna att följa ADR angående krav på riv –och slagfasthet. MSB och Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att detta avsteg är motiverat med hänseende till den låga risk som avfallet har. Avfallet får inte innehålla vassa föremål och kommer att placeras i plastsäckar som sedan placeras i containrar. Transporten kommer endast att ske från vårdinrättningar till förbränningsställen. Beslutet togs fram eftersom det med all sannolikhet kommer att ske transport av avfall i större mängder. Det viktiga är att säckarna har god hållfastighet. Det finns sådana säckar i dag att få tag på i Sverige och dessa finns i lager.

Tänk på att transport av avfallet även kan ske som styckegods och då kan olika typer av typgodkända förpackningar som fat, lådor, dunkar och IBC-behållare användas. Bestämmelser för vilka förpackningar som är tillåtna för UN 3291 anges i förpackningsinstruktionerna P621, IBC620 och LP620 i ADR-S. Läs mer i ADR-S: https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/7889a57c-6a5a-4460-bceb-a47a6fbcc6d5.pdf

Ni kan läsa mer på MSBs hemsida:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

Nedan ser ni exempel på vilka företag som säljer säckar och typgodkända fat, lådor och dunkar och har dem i lager eller kan producera förpackningar. Ni kan kontakta dem för att få mer information. (Om det finns fler företag så kontakta gärna kansliet så vi kan komplettera listan.)

Trioplast, www.trioplast.se
Artikel 3361 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 125L. Dimensioner: 750x1150x0,050. 25 st/rulle
Artikel 3837 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 125L. Dimensioner: 750x1150x0,050. 10 st/rulle
Artikel 3363 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 160L. Dimensioner: 800x1250x0,055. 10 st/rulle.
Artikel 3365 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 240L. Dimensioner: 870x1400x0,060. 10 st/rulle
Artikel 3460 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 350L. Dimensioner: 1050x1450x0,070. 10 st/rulle
Artikel 9104 K3 Byggsäck. Blå/Svart färg på säcken. 410L. Dimensioner: 1100x1450x0,070. 10 st/rulle
Artikel 9100 K3 Transparent säck. 125L. Dimensioner: 750x1150x0,050. 25 st/rulle
Artikel 9221 K3 Transparent säck. 160L. Dimensioner: 800x1250x0,050. 10 st/rulle.
Artikel 9222 K3 Transparent säck. 240L. Dimensioner: 870x1400x0,055. 10 st/rulle
Återförsäljarer: Procurator, Pacson, Cofa, Dahls/Optimera

NPA Plast AB sales@npaplast.se
KX350 Sopsäck 350L KX Blå/Svart LD-coex 1050x1450mm
KX410 Sopsäck 410L KX Blå/Svart LD-coex 1100x1450mm
KX125 Sopsäck/Grovsäck 125L KX Blå/svart LD-coex 750x1150mm  55my
KX160 Sopsäck/Grovsäck 160L KX Blå/svart LD-coex 800x1250mm 55my
KX240 Sopsäck/Grovsäck 240L KX Blå/Svart LD-coex 870x1400mm 65 my
GURA12565 Riskavfallssäck Gul 125L LD-Coex 750x1150mm (Extra kraftig) med tryck ”Riskavfall”

 

Greif Sweden AB, order.FBG@greif.com
Plastfat avtagbar topp 120 l (1H2/X200Y300/S/)
Pappfat (1G) 135 l, 200 l, 210 l
Plastbox avtagbar topp (3H2) 25 l. max bruttovikt 27 kg, Provad för skarpa eller spetsiga föremål (skärande stickande) max bruttovikt 13 kg

Sansac; www.sansac.seinfo@sansac.se
Säckar på lager som uppfyller MSB krav:
Artikel 47-3361, Extra stark säck i 3 skikt Blå/Svart, 125 liter, 750x1150x0,05 mm. 25 st/rle, 6    rle/kart, 40 kart/pall
Artikel 47-3363, Extra stark säck i 3 skikt Blå/Svart, 160 liter, 800x1250x0,055 mm. 10 st/rle, 12 rle/kart, 35 kart/pall
Artikel 47-3365, Extra stark säck i 3 skikt Blå/Svart, 240 liter, 870x1400x0,06 mm. 10 st/rle, 9 rle/kart, 35 kart/pall
Absorbentplattor på lager:
Artikel 15-250, Absorbentplatta som absorberar 3 liter vätska, 340×200 mm, 200 st/förpackning
Mer på lager:
Stor-boxar i olika storlekar för transport av avfall från behandling av Covid-19
Etiketter ”Smittförande avfall”

Smurfit Kappa Sverige AB, https://www.smurfitkappa.com/se
Papplådor(4G) varianter med olika högsta bruttovikt (4, 25 kg). Även någon låda finns för skarpa eller spetsiga föremål (skärande stickande).
Återförsäljare: PacsOn Helmer Nilsson AB, paul.kristiansson@pacson.se
Plastsystem AB, Thomas Helmetschläger Thomas@plastsystem.se

Nefab, kundservice@nefab.se
Plywood lådor (4D), varianter med olika högsta bruttovikt (13 kg, 29 kg)

Mezonic, trond.heier@mezonic.comwww.mezonic.no
Plastfat avtagbar topp (1H2), max bruttovikt 115 kg,  provad för skarpa eller spetsiga föremål (skärande stickande)”

Emballator Lagan Plast AB, jim.ahman@emballator.se,www.emballatorlagan.se
Plastfat avtagbar topp (1H2), 32 l,  max bruttovikt 6 kg,  provad för skarpa eller spetsiga föremål (skärande stickande)”

Jonsac, www.jonsac.se
Kontakta företaget för mer information. De kan ev. börja producera säckar enligt kraven på riv och slaghållfasthet.

DS Smith Packaging Sweden ABhttps://www.dssmith.com/sv/packaging, Kontakt: fps.specialprodukter@dssmith.com
De lagerför typgodkända wellpappsförpackningar för 4G och 4GV i flera olika modeller och utföranden.De har även ett brett sortiment av tillhörande säckar som uppfyller kraven.

Bewi Norplasta ASsales@bewitg.com, www.bewi.no
Plastlåda (4H2), 30 l (max bruttovikt 15 kg), 
50 l (max bruttovikt 20 kg)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin