Annika Helker Lundström blir vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

June 25, 2020

Regeringen har utsett Återvinningsindustriernas ordförande Annika Helker Lundström till vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och fyra nya ledamöter från näringslivet att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Regeringen har idag utsett en vice ordförande och fyra nya ledamöter att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi. Vice ordförande är Annika Helker Lundström som idag är Styrelseordförande för branschorganisationen Återvinningsindustrierna. De fyra nya ledamöterna är; Sofie Eliasson Morsink, VD för Coca-Cola Sverige, Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning, Henrik Sundström, Hållbarhetschef för Electrolux, och Anders Kärrberg Företagsstrategi- och hållbarhetschef på Volvo Cars.

− Jag ser fram emot att få bidra i Delegationens viktiga arbete för cirkulär ekonomi. Sveriges ambitioner måste höjas på det här området och Delegationen för cirkulär ekonomi har goda möjligheter att föra debatten och politiken framåt. Inte minst hoppas jag kunna bidra med tankar och idéer kring hur vi kan nå en ökad användning av återvunnet material i Sverige, säger Annika Helker Lundström.

− Det är väldigt glädjande att alla dessa personer vill vara med i Delegationen för cirkulär ekonomi och bidra med sina viktiga kompetenser och erfarenheter. Omställningen till en cirkulär ekonomi är något som såväl politiken, näringslivet, den offentliga sektorn och övriga aktörer måste genomföra tillsammans, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De tillsatta ledamöterna och vice ordförande har erfarenhet av prioriterade materialströmmar och resurser som är centrala för en cirkulär ekonomi. Regeringen tror att de på ett positivt sätt kompletterar de nuvarande ledamöterna och ordförande i Delegationen.

För att uppnå en cirkulär ekonomi är det viktigt att förlänga livslängden på produkter genom att de tillverkas mer cirkulärt och används genom delning, leasing eller uthyrning för att sen återvinnas i giftfria och cirkulära kretslopp. Som ett led i det arbetet beslutade regeringen 2018 om att inrätta Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen ska vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi. Delegationen har bl.a. som uppgift att ge råd till regeringen, identifiera behov om utbildning och information inom cirkulär ekonomi samt vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer i syfte om att underlätta arbetet och skapa synergier.  

Ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi är Åsa Domeij (Axfood), övriga ledamöter är; Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra skogsägarna), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).