Återvinningsindustrierna rekryterar hållbarhetschef

Återvinningsindustrierna rekryterar Maja Cederlund som ny hållbarhetschef. Maja är miljöekonom och har en bakgrund som projektledare och analytiker på Naturvårdsverket. Hon har även arbetat för Fossilfritt Sverige, Klimatpolitiska rådet och Statistiska Centralbyrån.

Det ska bli fantastiskt roligt och spännande att bli en del av Återvinningsindustriernas hållbarhetsresa. Med ökad återvinning och användning av återvunna material kan våra medlemmar bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatmål. Jag hoppas även att jag med min erfarenhet kan bidra till att vi som bransch tar nästa steg i klimatomställningen, både själva och som möjliggörare för andra branscher.  

Maja Cederlund

Återvinningsindustrins vd, Ellen Einebrant, är glad över rekryteringen, som hon ser som en viktig pusselbit i Återvinningsindustriernas arbete.

Maja har lång erfarenhet och ett stort engagemang i klimat och cirkularitet, samt ett omfattande nätverk på myndigheter och departement. Sveriges utsläppsminskningar de närmaste åren är helt avgörande om vi ska kunna nå klimatmålen, och därför sätter vi som nyckelbransch ett ökat fokus på klimatnytta och återvinning.

Ellen Einebrant, Vd Återvinningsindustrierna.

Kontakt:

Ellen Einebrant, Vd

Tel: +46 70 460 60 35


Kasper Gieldon, Kommunikationschef

Tel: +46 72 211 61 53