Slutreplik: Skandalös okunskap från Kontantupproret

October 9, 2023

SLUTREPLIK. Gängbrottsligheten växer sig allt starkare i Sverige. Konsekvenserna är nattsvarta – inte minst för barn och unga som utsätts för våld. Att lagföra brottslingar är helt avgörande för att komma åt våldsverkarna, men ska vi stoppa uppkomsten av brottsligheten måste vi strypa gängens finansiering.

En viktig inkomstkälla inom den organiserade brottslighet är stöldgods och skrot som säljs mellan kriminella och oseriösa företag. Därför föreslår Återvinningsindustrierna och Polisen att Sverige inför ett kontantförbud med handel av järn- och metallskrot.

Ett sådant förbud finns redan i Storbritannien, Frankrike och Belgien – och hade behövts för att stoppa gängens penningtvätt.

Kontantupproret visar en skandalös okunskap i sin replik. Det påstås felaktigt att återvinningsbranschen handlar med kontanter med kriminella.

Sedan 15 år tillbaka har branschorganisationen Återvinningsindustrierna och våra medlemsföretag infört ett självpåtaget kontantförbud. Inget av medlemsföretagen hanterar kontanter.

Mer än så, varje medlem måste också vara certifierad och anta en värdegrund om ansvarsfullt företagande. Det innebär att våra medlemmar efterlever branschföreningens högt ställda krav på dokumentation vid handel av järn- och metallskrot.

Men trots att Återvinningsindustrin sedan länge infört en branschstandard som förhindrar avfallsbrottslighet så finns det en rad oseriösa aktörer utanför vår branschförening som fortsätter att begå brott. De kommer givetvis aldrig att söka sig till oss, då deras affärsidé är att handla stöldgods och tvätta pengar.

Kontantupproret slåss mot väderkvarnar då det knappast är privatpersoner som handlar med stulna järnvägsräls med kontanter.

I sin iver att motsätta sig digitala transaktioner försvarar de samma kriminella som dagligen utsätter samhällets allra svagaste för våld och otrygghet. Stryper man gängens finansiering så minskar man deras våldskapital, och därför borde ett kontantförbud omgående införas.


Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna