NY RAPPORT: “Ökade cirkulära ambitioner hos börsbolagen”

I en ny rapport som Återvinningsindustrierna varit med och tagit fram listas nya trender för börsbolagens cirkulära arbete. Bland annat visar rapporten:

  • Stor ökning av cirkulär ekonomi i affärsstrategier
  • Klimatomställning är en stark drivkraft för börsbolag
  • EU:s krav bidrar till cirkulär konkurrenskraft

“Det är fantastiskt att fler ser möjligheten med att arbeta cirkulärt. Rapporten visar att affärsmöjligheter och minskad klimatpåverkan driver den cirkulära omställningen – vilket är ett tydligt besked till våra politiker och lagstiftare.”- säger Ellen Einebrant, Vd Återvinningsindustrierna.

“Jag hoppas att fler privata, men även offentliga aktörer, börjar ställa krav på cirkulära inköp. Inte minst med tanke på att den här rapporten visar att cirkularitet förväntas öka konkurrenskraften för företag.”- avslutar Ellen.

🔗 Länk till hela rapporten, “Circular Economy Outlook 2024 Sverige”, finns i nedan: