Ellen Einebrant ny vd för Återvinningsindustrierna

November 9, 2022


Ellen Einebrant har utsetts till ny vd för Återvinningsindustrierna. Hon tillträder tjänsten vid årsskiftet och ersätter Viveke Ihd, som efter tjugo framgångsrika år på ÅI, varav tre som vd, nu går i pension.

– Vi är glada och förväntansfulla över att Ellen Einebrant börjar som vd för Återvinningsindustrierna. Hennes långa erfarenhet av arbete med cirkulär ekonomi och återvinning samt breda kompetens inom kommunikation och policyutveckling kommer att vara en värdefull tillgång för Återvinningsindustriernas fortsatta utveckling, säger styrelseordförande Annika Helker Lundström.

Ellen har de senaste åren arbetat som kommunikationschef på Återvinningsindustrierna och byggt upp verksamheten kring det cirkulära företagsforumet Circular Sweden som är en del av verksamheten. Tidigare har Ellen bland annat arbetat som kommunikations- och hållbarhetskonsult på Westander och 2050 Consulting, samt som politiskt sakkunnig tjänsteman och som handläggare för internationellt bistånd.

– Jag är mycket glad över förtroendet att få företräda Återvinningsindustrierna och att tillsammans med medlemmarna fortsätta driva den cirkulära omställningen. Återvinningsbranschen är en nyckelbransch för att lösa de utmaningar kring klimat, miljö, energi och råvaruförsörjning som Sverige och EU står inför just nu. Jag kommer arbeta intensivt för att ytterligare synliggöra hur branschen kan bidra med innovativa lösningar, säger Ellen Einebrant.

Ellen tillträder tjänsten vid årsskiftet och ersätter då Viveke Ihd som går i pension.

– Jag vill passa på att tacka Viveke Ihd som med stort engagemang och stor kunskap har ökat förståelsen för återvinningsföretagens situation och dess betydelse för en ökad klimatnytta avslutar Annika Helker Lundström.


Kontakt
Ellen Einebrant
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se

Annika Helker Lundström, ordförande Återvinningsindustrierna
070-699 41 85
annika@helkerlundstrom.se


Om Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna är branschorganisationen för privata återvinningsföretag. Medlemmarna omsätter drygt 30 miljarder kronor och har mer än 10 000 anställda.
www.recycling.se