Förslag om att undanta avfallsströmmar från det kommunala monopolet

September 2, 2022

Återvinningsindustrierna har flera synpunkter på den utredning som Naturvårdsverket nyligen har presenterat om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala avfallsmonopolet.

Återvinningsindustrierna vänder sig bland annat mot Avfall Sveriges kritik av Naturvårdsverket när det gäller förslaget om att undanta matfett från kommunala monopolet.

– Det är ett bra och viktigt förslag att undanta matfett från avfallsmonopolet. Sedan tidigare finns det dessutom en dom från miljö- och överdomstolen som slagit fast att matfett inte är ett monopolavfall. För matfettet finns det en fungerande cirkulär marknad. Det är värdefullt avfall som företag självklart måste ha möjlighet att hantera, säger Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna.

Återvinningsindustrierna anser att det bör vara en självklar grundprincip i det svenska samhället att företag ska kunna äga sitt eget avfall.

– Ägande är en förutsättning för att få fart på den cirkulära ekonomin med möjlighet till ny innovation och teknikutveckling. Utredningen föreslår att kommunalt avfall från företag i grunden är ett kommunalt monopolavfall. Så kan vi inte ha det. Däremot anser vi att det ska det finnas en möjlighet för ett företag att anlita kommunen för sitt kommunala avfall, om företaget så önskar detta, säger Viveke Ihd.

– Kommunen har en viktig roll när det gäller hanteringen av hushållsavfall, men deras ansvarsområde bör absolut inte utvidgas ytterligare. En monopolisering av avfall skulle minska cirkulariteten, inte minst på grund av att det försvårar sådana behovsanpassade och specialsydda avfallslösningar som återvinningsföretag kan leverera på en öppen marknad. I ett monopol finns det inga alternativ för missnöjda kunder att byta återvinningsföretag och det hämmar utvecklingen, avslutar Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna.

Naturvårdsverkets slutredovisning av uppdraget: Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar