Ny rapport: Trots skepsis – stora miljövinster med ökad återvinning

November 28, 2023

Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst 10 miljoner ton naturresurser. Det fastslås i en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.

Rapporten visar på stor potential med återvinning av schaktmassor. Om vi minskar nuvarande deponering av schaktmassor med cirka hälften och i stället omhändertar dem cirkulärt skulle vi kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp varje år. Dessutom innebär cirkulär hantering av schaktmassor enorma resursbesparingar, säger Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna

Rapporten visar tydligt på fördelarna med att öka återvinningen av schaktmassor. Minskad deponering och minskad jungfrulig produktion kan ge stor miljönytta, och bidra till ett minskat tryck på miljön genom att reducera landskapsskador och minska riskerna för grundvattentillgångar, säger Jurate Miliute-Plepiene, avfallsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Fyra utdrag ur rapporten:

  • Kan vi undvika deponering av åtminstone hälften av de 4 miljoner ton schaktmassor som deponeras varje år så skulle vi kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp.
  • Ökad återvinning av schaktmassor skulle kunna bidra med minst 10 miljoner ton i besparade resurser jämförbart med vikten av cirka 6 miljoner personbilar.
  • Årligen utvinns 101 miljoner ton jungfruliga material i Sverige. Upp till hälften av denna mängd skulle kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor.
  • Det är inte ovanligt att schaktmassor används utan faktiskt behov eller funktion. Trots att detta ibland felaktigt kallas “återanvändning”, “återvinning” eller “cirkulärt”, kan man inte förvänta sig miljöfördelar som är relaterade till ersättning av jungfruliga material.

Bifogat finns rapporten i sin helhet.

Presskontakt

Kasper Gieldon
Kommunikationschef Återvinningsindustrierna
072-211 61 53
kasper.gieldon@recycling.se