Svensk ekonomi: Endast 3,4 % cirkulär

För första gången har en kartläggning gjorts av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, allt från livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stor utsträckning är linjär. Analysen har gjorts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. 3,4 procent – så stor del andel av Sveriges ekonomi är cirkulär. Det visar den första så kallade gap-analysen av cirkularitet i Sverige, där resultatet är betydligt sämre än det globala genomsnittet av uppmätt cirkulär ekonomi på 8,6 procent. Trots att Sverige ofta lyfts fram som ett föregångsland inom miljö- och klimatfrågor går omställningen till en cirkulär ekonomi alltså långsamt.

Klicka här för att läsa rapporten