Återvinningsindustrierna vill se krav på fosforåtervinning ur avloppsslam

Återvinningsindustrierna har presenterat sina synpunkter på utredningen; Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU M2018:08...

Återvinningsindustrierna har presenterat sina synpunkter på utredningen; Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, SOU M2018:08.

Bland annat anser Återvinningsindustrierna att vid ett eventuellt förbud bör direktspridning av avloppsslam på åkermark undantas, liksom tillverkning av jord med avloppsslam, där näringsämnen och mull ersätter jungfrulig produkt. Återvinning ska prioriteras och i första hand ske genom direktspridning på åkermark där näringsämnen och mull ersätter jungfrulig produkt. Återvinningsindustrierna föreslår införandet av krav om att minst 75% fosfor samt även andra näringsämnen och mull ska återvinnas ur avloppsslam oavsett teknik eller metod.

– Direktspridning av avloppsslam på åkermark måste kvalitetssäkras med lagstiftning. Vidare anser vi att är gränsvärdessättningen av avloppsslammets kvalitet måste vara baserad på vetenskap, säger Viveke Ihd, chef hållbar utveckling & cirkulär ekonomi hos ÅI.

Se Återvinningsindustriernas positionspapper högst upp till höger på denna sida.