Dags att stoppa avfallsbrottsligheten

I dag har Kaliber publicerat en granskning av avfallsbrottslighet som också har uppmärksammats på Ekot. Det saknas statistik över hur stort problemet med avfallsbrott är, men flera myndigheter bedömer att det är en brottslighet som ökar. I Kalibers enkät som 230 kommuner svarat på uppger 131 kommuner, alltså mer än hälften, att de har kännedom om olaglig avfallshantering. 128 av dem har anmält till polis eller åklagare. 

Precis som myndigheter som Naturvårdsverket, polis och åklagare ser vi att avfallsbrottsligheten ökar, och att det finns exempel på organiserad brottslighet. Det är brott där det finns stora pengar att tjäna – samtidigt som risken för att bli upptäckt är liten och straffen låga. Som branschorganisation arbetar vi mycket aktivt för att seriösa aktörer ska anlitas på marknaden. Återvinningsindustriernas medlemmar är certifierade och följer både en gemensam uppförandekod och värdegrund.

Läs gärna vår debattartikel från april där vi bland annat föreslår mer resurser till polis och åklagare, samt förslag till förbättrad tillsyn:

Staten måste ta ansvar för att stoppa avfallsbrottslingar